Učebné pomôcky - Zoznam stránok.Učebné pomôcky - Katalóg stránok

Učebné pomôcky

Zoznam stránok > Vzdelanie > Učebné pomôcky

Pomocník na citovanie
Vygeneruje bibliografický odkaz na citát z textu aj pre parafrázu do textu seminárnej alebo záverečnej práce, ako aj do zoznamu použitej literatúry.
Detail: Pomocník na citovanie

Známka online
Po výbere jazyka, stupnice a zadaní maximálneho počtu bodov a dosiahnutého počtu bodov vypíše známku. V niektorých formulároch môžete zadať aj maximálny a minimálny počet bodov pre každú známku.
Detail: Známka online

Učebné pomôcky
Predaj učebných pomôcok
Detail: Učebné pomôcky

 


Web directory     Webverzeichnis     Annuaire du web     Каталог     ウェブディレクト     Directorio Web     Web diretório     Indice del sito     Web directory     Zoznam stránok     Seznam stránek     Katalog stron     网站目录