Známka online
 

Známka online


URL adresa stránky:
znamkovac.zzl.org

Nadpis stránky:
Známka online

Popis stránky:
Po výbere jazyka, stupnice a zadaní maximálneho počtu bodov a dosiahnutého počtu bodov vypíše známku. V niektorých formulároch môžete zadať aj maximálny a minimálny počet bodov pre každú známku.

Kľúčové slová stránky:
známka, online, známkovanie, bod, body, počet, maximálny, minimálny, hodnotenie, klasifikácia, jazyk, stupnica

Backlink URL:
Známka online
Detail stránky
Zoznam stránok > Vzdelanie > Učebné pomôcky > Známka online
Web directory     Webverzeichnis     Annuaire du web     Каталог     ウェブディレクト     Directorio Web     Web diretório     Indice del sito     Web directory     Zoznam stránok     Seznam stránek     Katalog stron     网站目录